MENÜ

DEĞERLERİMİZ

Hak

Tüm işlerinde, haksız rekabet oluşturucu davranışlardan kaçınırız; tarafları mağduriyete uğratmadan gerekli önlemleri alarak, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep ayrımcılığı gözetmeksizin hakka riayet ederiz.

Dürüstlük

Verilen sözleri tutarız. Üstlendiğimiz bütün görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye çalışırız.

Sosyal Sorumluluk

Toplumsal fedakârlığın verimli kanallara aktarılmasını benimseyip, sosyal ve kültürel faaliyetlere destek sağlarız. Bütün işlerinde dayanışmayı ve dayanışma bilincini yaygınlaştırırız.

Şeffaflık

Bütün ilişkilerde şeffaflık ilkesi çerçevesinde hareket ederiz. Şirket içerisindeki her türlü üretilen üründe, hizmette ve faaliyette hesap verilebilir olmak hedefimizdir.

Sürekli Gelişim

Müşteri odaklı yapı ile her alanda sürekli gelişim göstermeyi amaçlarız. Bu kapsamda sürekli olarak müşterileri tavsiyelerini inceler, değerlendirir ve sonuca bağlamaya çalışırız.

Çözüm Ortaklığı

Bütün sorunların istişare ekseninde çözüme ulaştırırız. İş Ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin de katılımı ile sorunların çözümünü belirleyerek uygulamaya çalışırız.

Kalite

Üründe her zaman kaliteye öncelik veririz. Bütün pazarlarda fark edilebilir kalitemizle müşteri memnuniyetini sağlamayı ve bu özelliğimizi ön planda tutarız.